As incursións de normandos e musulmáns

Imos con outro trociño de historia e lenda da zona (da man de historiadegalicia.gal)
"Por causa das pillaxes e polos perigos de asedio, aparece monte Louro citado na Historia Compostelana na época de Xelmírez. Fálase nela das incursións normandas e musulmás que asediaban as costas galegas e de como este monte, xunto con outros lugares da ría, como a illa da Creba, eran os seus refuxios antes e despois de asediar a ría, un lugar de imposible acceso para os defensores. Quen sabe se, do mesmo xeito que relataban as lendas mariñeiras, se custodiaran nel tesouros propios das pillaxes."

Vamos con otro trocito de historia y leyenda de la zona (de la mano de historiadegalicia.gal)
"Por causa de los pillajes y por los peligros de asedio, aparece monte Louro citado en la Historia Compostelana en la época de Xelmírez. Se habla en ella de las incursiones normandas y musulmanas que asediaban las costas gallegas y de cómo este monte, junto con otros lugares de la ría, como la isla de Creba, eran sus refugios antes y después de asediar la ría, un lugar de imposible acceso para los defensores. Quién sabe si, del mismo modo que relataban las leyendas marineras, se custodiaran en él tesoros propios de los pillajes."

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *