O castelo de Monte Louro

Foto do blogue de manuelgago.org, e info de historiadegalicia.gal: No s.XVI o arzobispo Alfonso III de Fonseca decidiu construír un castelo no alto deste monte en 1520, agardando con isto defender a costa. Non foi suficiente, pois dise que sir Francis Drake, trala súa derrota na Coruña refuxiouse aquí e tamén o fixo o pirata inglés, Harry Pay.
Segundo constatou o investigador e divulgador M. Gago, aínda existen vestixios desta fortaleza no monte, conservándose algúns muros e diferentes socalcos. Máis a igrexa Católica esforzouse por sacralizar un lugar cheo de lendas e de tradicións pagás. Así, nun dos dous cumios, atópanse aínda hoxe as ruínas da capela da Madalena, datada sobre s. XVI, e no outro, consérvanse os restos dunha garita.

Foto del blog de manuelgago.org, e info de historiadegalicia.gal: En el s.XVI el arzobispo Alfonso III de Fonseca decidió construir un castillo en lo alto de este monte esperando con esto defender la costa. No fue suficiente, pues dice que sir Francis Drake, traa su derrota en Coruña se refugió aquí. También lo hizo el pirata inglés, Harry Pay.
Según constató el investigador y divulgador M. Gago, aun existen vestigios de esta fortaleza en el monte, conservándose algunos muros y diferentes escalones. Pero la igrexa Católica se esforzó por sacralizar un lugar lleno de leyendas y de tradiciones paganas. Así, en uno de los dos altos, se encontraron aun hoy las ruínas de la capilla de la Madalena, datada sobre s. XVI, y en el otro, se conservan los restos de una garita.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *