Os piratas de Monte Louro

Monte Louro conta cun halo misterioso de lendas e historias ao seu redor, e cómo nos gustan en Galicia! Recollemos esta hoxe (de historiadegalicia.gal) e xa iremos desvelando outras.
"A historia do monte Louro está ligada as incursións piratas. É o monte unha atalaia natural de fácil defensa entre a Costa da Morte e as Rías Baixas, un lugar de defendibre como ningún outro na nosa costa e no mesmo pé do mar aberto. É, por isto, que durante séculos foi o gran refuxio dos piratas que chegaron a Galicia polo mar, que apoiaban as súas incursións dende esta atalaia. Durante a idade Media foron os normandos ou viquingos, así como os piratas musulmáns, quenes asediaron a nosa costa dende o norte ou dende o sur. Máis tarde, xa na Idade Moderna, serían corsarios ingleses quenes farían incursións mortais nas nosas costas."

Monte Louro cuenta con un halo misterioso de leyendas e historias a su alrededor, y cómo nos gustan en Galicia! Recogemos esta hoy (de historiadegalicia.gal) y ya iremos desvelando otras.
"La historia del monte Louro está ligada a las incursiones piratas. Es el monte una atalaia natural de fácil defensa entre la "Costa da Morte" y las "Rías Baixas", un lugar de defendible como ningún otro en nuestra costa y en el mismo pie del mar abierto. Y es, por esto, que durante sigles fue el gran refugio de los piratas que llegaron a Galicia por el mar, que apoyaban sus incursiones desde esta atalaya. Durante la Edad Media fueron los normandos o vikingos, así como los piratas musulmanes, quienes asediaron nuestra costa desde el norte o desde el sur. Más tarde, ya en la Edad Moderna, serían corsarios ingleses quienes harían incursiones mortales en nuestras costas."

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *