s.XIII ao XV en Muros

En 1298 Fernando IV doa esta vila á mitra compostelá, desaparecendo do seu escudo o castelo e o león (dos reis de Castela) e pasando a figurar nel dúas vieiras, que representan a igrexa compostelá. A mediados do s. XV o rei Xoán II de Castela habilitou o porto da vila para exportar e importar mercadorías.

En 1298 Fernando IV dona esta villa a la mitra compostelana, desapareciendo de su escudo el castillo y el león (de los reyes de Castilla) y pasando a figurar el él dos vieiras, que representan la iglesia compostelana. A mediados del s. XV el rey Juan II de Castilla habilitó el puerto de la villa para exportar e importar mercancías.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *