Petroglifos da Laxa da Sartaña – Queiruga

Se imos por unha estrada imediata á costa dende Corrubedo a Porto do Son, pasando Caamaño, chegamos a Queiruga, desviámonos 1km hacia o interior, e deseguido vemos á nosa dereita a Laxa da Sartaña. Unha rocha de gran tamaño con dous corpos; en ela hai moitas formas gravadas que se ven con claridade; na súa maioría non prehistóricas... Os debuxos máis antigos desta rocha conviven con gravados máis modernos superpostos. Entre as representacións antigas, aparecen cérvidos, círculos, cazoletas e unha escea de monta. (Imaxes J.L. Galovart.)

Si vamos por una carretera imediata a la costa desde Corrubedo a Porto do Son, pasando Caamaño, llegamos a Queiruga, nos desviamos 1km hacia el interior, y enseguida vemos a nuestra derecha la Laxa da Sartaña. Una roca de gran tamaño con dos cuerpos; en ella hay muchas formas grabadas que se ven con claridad; en su mayoría no prehistóricas... Los dibujos más antiguos de esta roca conviven con gravados más modernos superpuestos. Entre las representaciones antiguas, aparecen cérvidos, círculos, cazoletas y una escena de monta.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *