O hospitaliño da Trinidade

O Hospitaliño da Trinidade foi fundado no 1418 polo xuíz da vila D. Diego de Muros como hospital para acoller pobres, e funcionou como tal ata os anos 40 do pasado século. Trátase dunha construción de cantería onde o pórtico pertencería ao s. XVIII ou XIX. Sobre a porta de entrada destaca unha fornela onde se atopa unha imaxe da Virxe. Na parte traseira do edificio atópase o claustro ao que se accede por uns soportais e está decorado cuns fermosos xardíns. A dia de hoxe emprégase como Centro Social da Terceira Idade.

El Hospitalito de la Trinidad fue fundado en 1418 por el juez de la villa D. Diego de Muros como hospital para acoger pobres, y funcionó como tal hasta los años cuarenta del pasado siglo. Se trata de una construción de cantería donde el pórtico pertenecería al s. XVIII o XIX. Sobre la puerta de entrada destaca un hueco donde se encuentra una imagen de la Virgen. En la parte trasera del edificio está el claustro al que se accede por unos soportales y está decorado con unos hermosos jardines. A día de hoy funciona como Centro Social de la Tercera Edad.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *