O hórreo

O hórreo é unha peza clave no contexto arquitectónico, económico e cultural das casas rurais do municipio de Muros. Colocados en lugares idóneos para a conservación do millo e para e o secado do cereal, presentan unha grande variedade tipolóxica. Predominan os de estilo «noiés», que convive con outras canterías como os pertencentes ao tipo «Fisterra», de maior rusticidade, e incluso un hórreo de tipo «Morrazo».

El hórreo es una pieza clave en el contexto arquitectónico, económico y cultural de las casas rurales del municipio de Muros. Colocados en lugares idóneos para la conservación del maíz y para e el secado del cereal, presentan una gran variedad tipológica. Predominan los de estilo «noiés», que convive con otras canterías como los pertenecientes al tipo «Fisterra», de mayor rusticidade, e incluso un hórreo de tipo «Morrazo».

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *