A ría de Muros e Noia

A ría de Muros e Noia forma parte das Rías Baixas, sendo a que está situada máis ó norte. A ría foise formando na desembocadura do río Tambre.
As súas augas son as que orixinan na súa confluencia co mar, un hábitat no que se desenvolverán os bivalvos, que serán o motor económico das vilas que a circundan. As ameixas e os berberechos acadan boas proporcións nos tempos da colleita, a partir do mes de setembro, grazas a esa simbiose entre as augas doces do río e a salinidade que achega o océano Atlántico.

La ría de Muros y Noia forma parte de las "Rías Baixas" , siendo la que está situada más al norte. La ría se fue formando en la desembocadura del río Tambre.
Sus aguas son las que originan en su confluencia con el mar, un hábitat en el que se desenvolverán los bivalvos, que serán el motor económico de las villas que la circundan. Las almejas y los berberechos llegan a tener buenas proporciones cuando es tiempo de recolectar, a partir del mes de septiembre, gracias a esa simbiosis entre las augas dulces del río y la salinidad que aporta el océano Atlántico.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *