Porto de Muros

O porto é un lugar imprescindible se ves a Muros. Declarado porto de refuxio por lei no 1880 pola súa posición abrigada ó amparo dos montes Costiña e Rebordiño, e na actualidade configúrase como un dos lugares máis pintorescos e centro da actividade do pobo, que especialmente se anima ao final da xornada cando chegan os barcos do mar e se descarga o peixe. Xunto ó porto, que conta cun bo calado, comparten este espacio dous peiraos e unha fermosa dársena onde se resgardan as embarcacións menores. .

El puerto es un lugar imprescindible, si vienes a Muros. Fue declarado puerto de refugio por ley en 1880 por su posición abrigada al amparo de los montes Costiña y Rebordiño, y en la actualidad se configura como uno de los lugares más pintorescos y centro de la actividad del pueblo, que especialmente se anima al final de la jornada cuando llegan los barcos del mar y se descarga el pescado. Junto al puerto, que cuenta con un buen calado, comparten este espacio dos muelles y una hermosa dársena donde se resguardan las embarcaciones menores.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *