Fábrica de Tres Picos

Dende a Idade Media o porto muradano destaca pola súa producción pesqueira, especialmente a sardiña, exportada a sitios lonxanos grazas á salazón. Dende finais do XVIII, a riqueza destes mares fai que se asenten en Muros e resto da Ría, numerosos industriais que darán un novo enfoque. As fábricas de salazón primeiro e conserveiras despois, transforman totalmemte a economía da vila e a forma de vida das súas xentes do mar. Na foto, a Fábrica de Tres Picos.

Desde la Edad Media el puerto muradano destaca por su producción pesquera, especialmente la sardina, exportada a sitios lejanos gracias a la salazón. Desde finales del XVIII, la riqueza de estos mares hace que se asienten en Muros y resto de la Ría, numerosos industriales que darán un nuevo enfoque. Las fábricas de salazón primero y conserveras después, transforman totalmemte la economía de la villa y la forma de vida de sus gentes del mar. En la foto, la Fábrica de Tres Picos.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *