A Laxe Borrateira

A Laxe Borrateira, é unha rocha situada no Pedregal de Esteiro (as pedras máxicas que lles chaman) e que conta con tradición oral. Posúe unha superficie chan rodeada dun pequeno muro, e din que se ven nela as pegadas do cabalo de Santo Estevo da Abelleira. Conta a lenda que este santo mártir tería caído do cabalo por mor das pedras que lle tiraron dende outro penedo cunha pequena cova chamada a Casa dos Xudíos, de non ser porque o cabalo deu un gran chimpo polo aire ata o lugar onde despois se erixiría a igrexa na súa honra. Este relato sería a cristianización do rito de “dar paus” na pedra para propiciar un cambio meteorolóxico ("viralos ventos", "repartir as choivas".) Estas ceremonias  levábanse a cabo en  distintos lugares de Galicia.

La "Laxe Borrateira", es una piedra situada en el Pedregal de Esteiro (las piedras mágicas que les llaman) y que cuenta con una tradición oral. Posee una superficie plana rodeada de un pequeño muro, y dicen que se ven en ella las huellas del caballo de Santo Estevo de Abelleira. Cuenta la leyenda que este santo mártir se habría caído del caballo por culpa de las piedras que le tiraron desde otra gran piedra con una pequeña cueva llamada la "Casa dos Xudíos", de no ser porque el caballo dio un gran salto por el aire hasta el lugar donde despues se levantaría la iglesia en su honor. Este relato sería la cristianización del rito de “dar palos” en la piedra para propiciar un cambio meteorológico ("cambiar los vientos", "repartir las lluvias".) Estas ceremonias  se llevaban a cabo en  distintos lugares de Galicia.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *