Asentamentos castrexos

No municipio de Muros podemos atopar gran cantidade de asentamentos castrexos que, ainda que na súa maior parte están sen excavar, atestiguan a presenza dun poboamento prehistórico correspondente á Idade do Ferro. Entre todos eles destacan o de Ventín (Louro), o da illa de Santa Catalina (Tal), o de Miraflores (Muros) e o de Riomao (Torea). Na foto, o lugar deste último mencionado.

En el municipio de Muros podemos encontrar gran cantidad de asentamientos castreños que, aunque en su mayor parte están están sin excavar, atestiguan la presencia de un poblamiento prehistórico correspondiente a la Edad del Hierro. Entre todos ellos destacan el de Ventín (Louro), el de la isla de Santa Catalina (Tal), el de Miraflores (Muros) y el de Riomao (Torea). En la foto, la aldea de Riomao.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *