Escudo de Muros

O escudo de Muros conserva os emblemas de Castela e León como recordo da súa dependencia, e as dúas vieiras que acompañan a unha carabela, refírense á súa dependencia compostelá. A carabela fai alusión á participación dos navíos locais na conquista de Málaga en 1487.

🇪🇸 El escudo de Muros conserva los emblemas de Castilla y León como recuerdo de su dependencia, y las dos vieiras que acompañan a una carabela, se refieren a su dependencia compostelana. La carabela hace alusión a la participación de los navíos locales en la conquista de Málaga en 1487.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *