Convento de San Francisco do Rial

Na parroquia de Louro as mostras de arquitectura relixiosa son moi abundantes. Entre elas está o antigo Convento de San Francisco do Rial ao pé do monte Oroso. Foi fundado como crematorio non ano 1223 e sobre el levantouse unha capela románica dedicada a Santa Mónica do Rial.
Na actualidade destaca no conxunto do mosteiro a presencia da Igrexa de estilo gótico e un fermoso claustro que data do ano 1646. Nas proximidades do convento, ascendendo polo monte veciño hai un orixinal Vía Crucis composto por quince estacións.

En la parroquia de Louro las muestras de arquitectura religiosa son muy abundantes. Entre ellas está el antiguo Convento de San Francisco del Rial al pé del monte Oroso. Fue fundado como crematorio en el año 1223 y sobre él se levantó una capilla románica dedicada a Santa Mónica del Rial.
En la actualidad destaca en el conjunto del monasterio la presencia de la iglesia de estilo gótico y un hermoso claustro que data del año 1646. En las proximidades del convento, ascendiendo por el monte vecino, hay un original Vía Crucis compuesto por quince estaciones.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *